Sixtus GDPR Scanner

Sixtus Cloud Scanner

GDPR Compliant og Ustruktureret Data

Mange virksomheder har allerede implementeret strenge GDPR-guidelines datapolitikker til deres strukturerede data (egne databaser og brugerflader). Men disse løsninger og retningslinjer afvikler ikke den langt større og problematiske udfordring i håndteringen af ustrukturerede data, som forekommer ofte som fritekst i mails, vedlagte bilag i samme, samt filer i fælles drev. Da alt vedrørende dataen er op til den enkelte medarbejder, er der ligeledes også stor frihed i brugen, organiseringen, og lagringen af dataen, og det er netop dét, der det gør dokumentationen, sletningen eller flytningen, og adgangskontrollen umulig at udføre.

Reportering

Pris og Kontakt