Intern compliance

Intern compliance og revision

Servicen er målrettet SMV’er, der grundet fx branche eller områdespecifikke eksterne krav har behov for en compliance afdeling “on demand”. 

Vi kan fx håndtere compliance inden for områder som IT-sikkerhed, GDPR, Vendor Risk Management, whistleblowing eller lign. Fokus vil være på områder, der ikke nødvendigvis kræver en fuldtidsressource, men alligevel har brug for opmærksomhed 1-2 dage om ugen. 

Sixtus er også i stand til at varetage den interne rådgivning ift. udviklingsprojekter og assistere med bl.a. privacy by design og privacy by defaultI får en af vores dygtige medarbejdere til stillet rådighed, således at hun eller han kan håndtere netop de områder I ønsker. Prisen varierer afhængig af løsningens størrelse, samt det antal dage måneden medarbejderen skal være til rådighed.

Jeres nye compliance og revisionsmedarbejder vil, afhængig af aftalens omfang koste mellem 12-15.000 DKK pr. dag, men I er velkomne til at kontakte os, så vi kan tage snak om jeres konkrete udfordringer og lave et tilbud på en løsningen til jer.

Hør hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. Kontakt os på +45 30 65 43 35 eller skriv til os:

Kontakt Sixtus